#BeCREABOLD Pravila natjecanja

I. Pravila i uvjeti sudjelovanja

Ovaj događaj ni na koji način nije povezan s Instagramom i ni na koji način ga Facebook ili Instagram ne podržavaju, nadziru ili prate. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (u daljnjem tekstu "Henkel"), a ne Facebook ili Instagram, primatelj je informacija koje ste dali. Sva pitanja, komentare i pritužbe uputite Henkelu, a ne Facebooku ili Instagramu.

Ako se aktivirate i sudjelujete u natjecanju na Instagramu ili Facebooku, Facebook ili Instagram može prikupljati vaše osobne podatke izravno od vas (npr. IP adresu i ID kolačića) i koristiti ih u svrhe Facebooka ili Instagrama. To se također može dogoditi u SAD-u. Nismo odgovorni za prikupljanje i korištenje osobnih podataka, što također može uključivati postavljanje kolačića ili Instagrama. Više informacija o preciznim postupcima obrade podataka, razdobljima zadržavanja i svrhama obrade možete pronaći izravno na Instagramu [https://help.instagram.com/519522125107875], a ugovor o zaštiti podataka tvrtke Facebook, Inc. možete preuzeti ovdje [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].


1. Proces i provedba natječaja

Domaćin natjecanja je Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (u daljnjem tekstu "Henkel").

  • Online-natjecanje će se održati od 1. travnja 2023. do 31. kolovoza 2023. u 23.59 sati.
  • Za sudjelovanje u online natjecanju sudionici moraju poslati svoju sliku obojene kose s INDOLOM koju su sami kreirali koristeći INDOLA CREA-BOLD i/ili PCC boje. Sudionik koristi hashtagove #beCREABOLD i #indola te označiti @indola.
  • Kanali sudjelovanja su web stranica kampanje i Instagram s hashtagovima #beCREABOLD i/ili #indola.

·       Nagrade za online sudjelovanje:

Pobjednik: Sudjelovanje i doprinos kreiranju izgleda na međunarodnom INDOLA snimanju u jesen 2023. kao i INDOLA CREA-BOLD paket proizvoda.

  • Pobjednika će odabrati interni žiri koji se sastoji od međunarodnih odjela za digitalni marketing, brand i edukaciju.
  • Dobitnik će biti obaviješten putem Instagram poruke.

2. Ispunjavanje prava na sudjelovanje

Sve fizičke osobe koje imaju najmanje 18 godina, pristale su na uvjete sudjelovanja te su na Instagramu uz #beCREABOLD objavile sliku ili video obojanog looka s INDOLA CREA-BOLD i/ili PCC proizvodima koje su  samostalno kreirali. i/ili #indola.

Kako bi žiri mogao vidjeti slike na Instagram računu sudionika, postavke privatnosti Instagram računa moraju biti postavljene na "javno".

Za sudjelovanje u nagradnoj igri svi dostavljeni osobni podaci moraju biti valjani i istiniti. Svaki sudionik može sudjelovati samo u svoje ime. Zaposlenici agencije za podršku, Henkela i povezanih društava, kao ni njihovi uzdržavanici, nemaju pravo sudjelovanja.

3. Ugovor kupca / Korištenje postova

Sudionik mora dobiti suglasnost osobe koja je prikazana na bilo kojoj slici, videu da se te slike i video zapisi objave na internetu (web stranici i kanalima društvenih mreža) i prijave na online natječaj.

4. Isključenje određenih osoba

U slučaju da sudionik prekrši odredbe i uvjete sudjelovanja, Henkel zadržava pravo isključiti tog sudionika iz natjecanja.

Sudionici koji koriste nelegitimna sredstva ili na drugi način stvaraju umjetnu prednost manipulativnim postupcima također će biti isključeni. U takvim slučajevima Henkel može čak opozvati i zahtijevati povrat bilo koje nagrade.

5. Prijevremeni završetak natjecanja

Henkel zadržava pravo završiti ili prekinuti natjecanje u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja. Konkretno, Henkel će iskoristiti ovo pravo ako se zbog tehničkih (npr. virus u računalnom sustavu, manipulacija ili pogreška u hardveru ili softveru) ili pravnih razloga ne može zajamčiti ispravno provođenje natječaja.

Preuzimanje podataka. Pričekajte nekoliko sekundi i pokušajte ponovno izrezati ili kopirati.

6. Nagrada i dobitnik nagrade

Henkel će dobitnike nagrada obavijestiti putem izravne poruke na Instagramu. Ako pobjednik ne odgovori na poruku u roku od četrnaest (14) dana nakon što ga je Henkel obavijestio, tada će pobjednikova nagrada biti izgubljena, a Henkel će imati pravo slobodno izabrati pobjednika među sudionicima.

Nagrade se moraju iskoristiti između rujna 2023. i prosinca 2023. Ako se ne iskoriste u gore navedenom roku, svi kuponi istječu. Po sudioniku se može iskoristiti samo jedna nagrada za koju ne postoji gotovinska alternativa. Potraživanja nagrada ne mogu se prenositi na druge. Henkel zadržava pravo zamjene nagrade drugom nagradom slične vrijednosti u slučaju da originalna ponuđena nagrada nije dostupna.

7. Odgovornost

Henkel ne prihvaća odgovornost za unose izgubljene zbog tehničke greške. Dokaz o ulasku nije automatski i dokaz o primitku.

Dodjelom nagrade Henkel je oslobođen svih daljnjih obveza.

Henkel nije odgovoran za gubitak ili štetu do koje bi moglo doći tijekom korištenja nagrade. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za nesolventnost treće strane koja daje nagradu i proizašle posljedice za provedbu natjecanja i dodjelu nagrade. Sve pritužbe treba uputiti trećoj strani koja daje nagradu.

Henkel je odgovoran samo za materijalne i pravne nedostatke u slučaju zlonamjerne namjere ili nemara.

Henkel nije odgovoran za štete uzrokovane pogreškama, kašnjenjima ili prekidima u prijenosu, greškama u tehničkim uređajima i uslugama, netočnim sadržajima, gubitkom ili brisanjem podataka, virusima ili bilo čim drugim što može nastati tijekom sudjelovanja u natjecanju.

Ograničenja odgovornosti prestaju vrijediti ako je štetu prouzročio Henkel (njegovi organi, zaposlenici ili podizvođači) zlom namjerom ili nemarom, ili ako je prouzročena ugovornom obvezom.

Ne postoji odgovornost za pojedince koji su isključeni u skladu sa stavkom 4.

8. Ostalo

Ne postoji pravo žalbe. Uvjeti sudjelovanja i cjelokupni pravni odnos između sudionika i Henkela podliježu isključivo zakonu Savezne Republike Njemačke. Ako pojedine odredbe u uvjetima i odredbama sudjelovanja budu ili postanu nevažeće, valjanost preostalih odredbi neće utjecati. Henkel može izmijeniti uvjete i odredbe sudjelovanja u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja.

 

II. Ugovor o zaštiti podataka za sudjelovanje u natjecanju

Kako bi primili nagradu, pobjednik(ci) mora dostaviti sljedeće osobne podatke: ime, e-mail adresu i državu.

Ne postoji pravo na registraciju.

Henkel će prikupiti i koristiti podatke koje dostavi sudionik kao dio potrebnog procesa za osiguravanje nagrade i provođenje izvlačenja.

Henkel neće proslijediti podatke sudionika nijednoj trećoj strani osim za distribuciju nagrada ili za provođenje izvlačenja.

Obrada i korištenje vaših podataka sudionika temelji se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te radnje s obrazloženjem da je obrada nužna za provođenje nagradne igre.

Osobni podaci koristit će se samo za online natjecanje i trajanje online natjecanja te za isporuku nagrade te će se izbrisati u roku od šest (6) mjeseci od završetka online natjecanja.

Sudionik u svakom trenutku može ostvariti pravo pristupa svojim podacima. Uz to, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi, sudionik može ostvariti sljedeća prava:

·       Pravo na ispravak

·       Pravo na brisanje

·       Pravo na ograničenje obrade

·       Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka

·       Pravo na prenosivost podataka

Pravo sudionika na prigovor

U slučaju aktivnosti obrade koje uključuju vaše osobne podatke koje se provode na temelju legitimnog interesa Henkela, imate pravo uložiti prigovor protiv takve obrade vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz vaše specifične situacije. Henkel će zaustaviti tu obradu osim ako Henkel ne može dokazati važne razloge za obradu koji zaslužuju zaštitu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili ako obrada služi za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva.

U tim slučajevima, ili ako sudionik ima bilo kakva druga pitanja ili želje u vezi s njegovim osobnim podacima, pošaljite e-mail ili pismo Henkelovom službeniku za zaštitu podataka, g. Franku Liebichu, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Njemačka (E-pošta: Datenschutz@henkel.com).