Skip to Content

Uvjeti korištenja

Zbog konstantnih tehničkih inovacija i izmjena relevantnog pravnog okvira, s vremena na vrijeme je potrebno izmijeniti i /ili dopuniti Uvjete korištenja. Zbog toga tražimo korisnike da pregledaju ove Uvjete korištenja prije svakog posjeta web stranici i uzmu u obzir izmjene i/ili dopune.

Uvod 
Ovu web stranicu vam pruža Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Njemačka. Informacije dostupne na ovim stranicama o tvkrti Henkel AG & Co. KgaA (dalje u tekstu: „Henkel“), prikupile su tvrtke pridružene Henkelu i treće strane s najvećom pažnjom. Međutim, ne možemo garantirati cjelovitost i točnost podataka. Henkel ne preuzima odgovornost za pogreške u sadržaju ove web stranice. Izjave o budućnosti izražene na ovoj web stranici su dane prema trenutnim vjerovanjima i znanju. Ipak, rezultati koje je Henkel stvarno potigao se mogu jako razlikovati od ovih izjava koje se odnose na budućnost, jer ovise o čitavoj skupini faktora konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole Henkela. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve zakonske obveze za izmjene izjava koje se odnose na budućnost, Henkel nema namjeru stalno ažurirati sve izjave koje se nalaze na ovoj web stranici. 

Pristupanjem ovoj stranici, bez ograničenja ili rezervacija prihvaćate navedene Opće Uvjete korištenja web stranice koje možete pogledati ili isprintati.

OVA WEB STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENE ILI DOPUŠTENE ZA KORIŠTENJE UNUTAR SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ILI AMERIČKIM GRAĐANIMA ILI BORAVITELJIMA. TE OSOBE LJUBAZNO MOLIMO DA KONTAKTIRAJU LOKALNU HENKEL WEB STRANICU ILI WEB STRANICE PODUZEĆA KOJA SU POVEZANA S HENKELOM.

 

 Opći Uvjeti korištenja web stranice

1. Zakon o autorskim pravima
Sadržaj i struktura naših web stranica su zaštićeni autorskim pravima. Preciznije, pod zaštitom o autorskim pravima su: svaka reprodukcija, adaptacija, prijevodi, pohrana i obrada na drugim medijima, uključujući pohranu ili obradu elektronskim putem. Svako cjelovito ili djelomično iskorištavanje zahtjeva pisanu suglasnost tvrtke Henkel AG & Co. KgaA. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, osobito korištenje teksta ili fotografija (osim Henkel fotografija za medije) ili bilo kakvo dugo korištenje ili reprodukcija zahtijevaju Henkelov prethodni pisani pristanak. Prava širenja i reprodukcije određuje Henkel.

Henkelove fotografije za medije se mogu koristiti samo u svrhu editorijala. Henkelove fotografije za medije koje se koriste u svrhu editorijala moraju imati znak o autorskim pravima  [Godina] Henkel AG & Co. KGaA. Sva prava zadržana". Ponovni ispis je besplatan, ali tražimo kopiju za našu arhivu.

© 2022 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Sva prava zadržana

2. Zaštitni znakovi
Henkel, Schwarzkopf Professional i Indola logo, tvrdnje „Henkel – Excellence is our Passion“, „Together. A Passion for hair.“, „Simply Smarter“ i svi nazivi proizvoda na ovim stranicama su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Henkel AG & Co. KgaA, njezinih podružnica, pridruženih članova ili davatelja licence. Svaka neovlaštena upotreba ili zlouporaba ovih zaštitnih znakova je izričito zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autoskim pravima, drugim pravima intelektualnog vlasništva ili zakona o tržišnom natjecanju.

3. Odricanje od odgovornosti za web stranice treće strane
a. Na ovoj web stranici možete pronaći linkove (npr. Hyperlinkove) na ostale web stranice koje vode treće strane i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo olakšava pristup tim web stranicama i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Linkovi na web stranice trećih strana su namijenjeni samo za olakšavanje navigacije. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu ujedno i naše izjave. Izričito se ograđujemo od bilo kojeg sadržaja bilo koje stranice treće strane na našoj web stranici. Preciznije, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenje zakonskih odredbi ili kršenje prava trećih strana koje se pojavljuju na takvim stranicama.

b. Za web stranice za koje su omogućeni hiperlinkovi s web stranice kojoj je vlasnik Henkel, isključivo su odgovorni vlasnici tih web stranica kao i za bilo kakvu prodaju proizvoda ili preuzmianje bilo kakvih narudžbi.

4. Opće odricanje od odgovornosti
Svaka odgovornost Henkela za štetu koja proizlazi iz korištenja ove internetske stranice – bez obzira na pravni uzrok, uključujući kazneno djelo – je ograničena na štetu koja je uzrokovana namjerom ili grubom nepažnjom. Ukoliko postoji Henkel obvezna odgovornost kao posljedica kršenja materijalno značajnih ugovornih obveza, ukupni iznos bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete ograničen je na predvidljivu štetu. Ovo ne utječe na Henkelovu odgovornost prema važećem zakonu o odgovornosti za proizvod ili na bilo koje dano jamstvo. Gore navedena ograničenja odgovornosti se ne primjenjuju u slučaju oštećenja života, tjelesnih ozljeda ili oštećenja zdravlja neke osobe. 

Henkel ulaže velike napore u to da Henkelove web stranice nemaju viruse, ipak, nismo u mogućnosti u potpunosti jamčiti nepostojanje virusa. Zbog toga preporučamo da se prije skidanja dokumenata i podataka pobrinete za odgovarajući zaštitu od virusa (npr. Pomoću virusnih skenera).

Henkel ne jamči nepostojanje nedostataka ili pogrešaka usluga ponuđenih na Henkelovoj web stranici niti njihovu dostupnost.

5. Prognoze i Izjave namjere
Izjave o budućnosti izražene na ovoj web stranici su dane prema trenutnim vjerovanjima i znanju. Ipak, rezultati koje je Henkel stvarno potigao se mogu jako razlikovati od ovih izjava koje se odnose na budućnost, jer ovise o čitavoj skupini faktora konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole Henkela. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve zakonske obveze za izmjene izjava koje se odnose na budućnost, Henkel nema namjeru stalno ažurirati sve izjave koje se nalaze na ovoj web stranici. 

6. Henkel proizvodi
Marke / proizvodi pokazani na ovoj internet web stranici su primjeri marki / proizvoda dostupnih u Henkel tvrtkavama širom svijeta. Henkel ne jamči da je prikazana marka / proizvod dostupan i u vašoj zemlji.

Razno
Ovi Opći uvjeti korištenja uređeni su i tumačeni u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke bez obzira na Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, primjena Konvencije na ove Opće uvjete korištenja izričito je isključena. U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, pravno mjesto za sve sporove koji se odnose na ovu web stranicu nalazi se u Düsseldorfu, Njemačkoj. Ukoliko bilo koja odredba ovih Općih uvjeta korištenja bude ili postane nevažeća, to se ujteče na valjanost preostalih odredbi.